Περιστέρι Δήμαρχοι

Οι Δήμαρχοι του Δήμου Περιστερίου

Πρώτος Δήμαρχος στο Περιστέρι όταν έγινε ανεξάρτητος Δήμος, εκλέχτηκε ο Σταμάτης Καστριώτης. Στην συνέχεια το 1938 μέχρι την Γερμανική κατοχή Δήμαρχος στο Περιστέρι ήταν ο Δημήτρης Δημακίδης. Μετά τον πόλεμο ακολούθησαν ο Ευγένιος Χαραλαμπίδης, ο Σωτήρης Γολεμάτης και ο Αριστείδης Σελίμης.

 

Το 1964 ήταν η πρώτη χρονιά που εκλέχτηκε Δήμαρχος ο ιστορικός Δήμαρχος Δημήτρης Φωλόπουλος που υπήρξε δήμαρχος για τις περιόδους 1964-1967, 1975-1982, 1987-1990 και έδωσε στο Περιστέρι το αριστερό αγωνιστικό του προφίλ. Ο γιατρός Θεόδωρος Δημητρακόπουλος  ήταν Δήμαρχος για δύο περιόδους , το 1983-1986 και το 1991-2002. Ενώ τα τελευταία χρόνια από το 2003 εκλέγεται συνεχώς ο Ανδρέας Παχατουρίδης  που έχει μεταμορφώσει το Περιστέρι σε μια σύγχρονη Πόλη.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ